Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na ad hoc sudcov za Slovenskú republiku do Európskeho súdu pre ľudské práva
Číslo materiálu: UV-18108/2012
Rezort: Súdna rada
Rezortné číslo: 1 Ksr 109/2010-1
Predkladateľ: predseda Súdnej rady SR
Podnet: Na základe Čl. 141a ods. 4 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
Rokovanie: 11/2012, 13.06.2012, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 254/2012
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)